Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020. Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach RPO WL zapraszamy do składania ofert dotyczących zamówienia w ramach Projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, termin realizacji 01.01.2019 – 01.12.2019, nr Projektu – RPLU.10.04.00-06-0040/18.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Pośrednictwa pracy przez Wykonawcę, dla 60 osób, średnio 6h (zegarowych)/uczestnika projektu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195375

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Leave a Reply