o projekcie

O Projekcie
Projekt „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” RPLU.10.04.00-06-0040/18 jest realizowany przez GrantUnion Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020, osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania: 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.05.2019- 01.04.2020 r. grupy 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (w tym dla 5 kobiet i 55 mężczyzn), zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa:

Osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (5 kobiet i 55 mężczyzn).

Teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:

 • Miasto Lublin
 • Gmina Nałęczów
 • Gmina Głusk
 • Gmina Niedrzwica Duża
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Niemce
 • Gmina Jastków
 • Gmina Piaski
 • Gmina Konopnica
 • Gmina Spiczyn
 • Gmina Lubartów
 • Gmina Strzyżewice
 • Gmina Miasto Lubartów
 • Gmina Miejska Świdnik
 • Gmina Mełgiew
 • Gmina Wólka

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w projekcie:

• Ukończone 21 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. C, C+E,
• Ukończone 24 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. D,
• Posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B, od minimum 2 lat – dotyczy udziału w kursach na kat. C, C+E, D
• Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
• Ukończone 18 lat – dotyczy udziału w kursie spawacza,
• Posiadanie wykształcenia o niskich kwalifikacjach (ISCED 3) – minimum 50% wszystkich uczestników projektu,
• Osoby powyżej 50 roku życia – minimum 10% wszystkich uczestników projektu,
• Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – minimum 5% wszystkich uczestników projektu.
 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 888 420,26 zł